430 titan_xl.jpg

PRODUKSJON

Protomek AS har oppdrag for kunder i de mest krevende markedene innen skips- og offshoreindustri og for landbasert industri.​ Vår jernekompetanse og konkurransefortrinn er høyt kvalifiserte medarbeidere, god systematikk og en moderne park med CNC maskiner.​ Vi opptrer som medleverandør og er en kreativ kraft som forstår kundenes behov og bistår dem i å nå sine mål. På den måten kan vi bidra til å styrke kundenes verdiskapning.

Vi utfører utforming, konstruksjon og bygging av modeller, maskinerer ferdige produkter og utfører montering, testing og dokumentasjon. Vi bidrar også med utvikling av produkter i samarbeid med våre kunder.

Vi er, gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid, nyskapende og innfrir kundens krav til samarbeid, kvalitet, miljøhensyn, dokumentasjon og leveringstid.​ Protomek er miljø- og energibevisste og forbedrer kontinuerlig våre prosesser for å redusere uheldige miljøpåvirkninger.