top of page
430 spindel_xl_edited.jpg

PROTOTYPER OG UTVIKLING

Vi utfører prototyp- og utviklingsarbeid, samt produksjon av mindre serier.


Protomek AS har oppdrag for kunder i de mest krevende markedene innen skips-, offshore- og landbasert industri.

Protomek AS kjernekompetanse og konkurransefortrinn er høyt kvalifiserte medarbeidere, god systematikk og en moderne park med CNC maskiner.

Protomek AS opptrer som medleverandør og er en kreativ kraft som forstår kundenes behov og bistår dem i å nå sine mål. På den måten kan vi bidra til å styrke kundenes verdiskapning.

Vi utfører utforming, konstruksjon og bygging av modeller, maskinerer ferdige produkter og utfører montering, testing og dokumentasjon. Vi bidrar også med utvikling av produkter i
samarbeid med våre kunder.

Vi er, gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid, nyskapende og innfrir kundens krav til samarbeid, kvalitet, miljøhensyn, dokumentasjon og leveringstid.

På Protomek er vi miljø- og energibevisste og forbedrer kontinuerlig våre prosesser for å redusere uheldige miljøpåvirkninger.

bottom of page